Projekty unijneDofinansowanie w ramach programu Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach. Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Tytuł projektu:

Promocja Marki Petit Coco na rynkach zagranicznych w szczególności w Europie Zachodniej i Bliskim Wschodzie.

Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Kwota dofinansowania: 112 951.06
numer projektu : POIR.03.03.03-24-0172/20